Skip to main content

Raport roczny ECHA za 2023 rok

By Blog
ECHA opublikowała raport roczny, który przedstawia główne osiągnięcia w 2023 r., w tym prace w ramach unijnego prawodawstwa dotyczącego chemikaliów oraz nowe zadania związane z wodą pitną, bateriami i transgranicznymi…
czytaj więcej

Kontrole zgłoszeń PCN

By Blog
Forum ds. egzekwowania prawa ECHA przygotowuje projekt mający na celu sprawdzenie, czy dostawcy niebezpiecznych mieszanin chemicznych dokonali zgłoszeń w ośrodkach zatruć. Kontrola ma na celu dalszą ochronę zdrowia ludzkiego poprzez…
czytaj więcej

Zmiana listy SVHC

By Blog
Kolejne substancje zostały dodane do listy SVHC w dniu 23 stycznia. Lista obecnie liczy 240 substancji/grup substancji.  Pojawienie się substancji na liście SVHC powoduje konieczność wypełnienia szeregu  obowiązków m.in. opracowania…
czytaj więcej