Skip to main content

Blog

Blog
6 maja, 2024

Rejestr intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji

Do rejestru intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji dołączył nadtlenek wodoru (numer indeksowy: 008-003-00-9). Obecna zharmonizowana klasyfikacja substancji to: Ox. Liq. 1 H271, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332 i…
Blog
6 maja, 2024

Raport roczny ECHA za 2023 rok

ECHA opublikowała raport roczny, który przedstawia główne osiągnięcia w 2023 r., w tym prace w ramach unijnego prawodawstwa dotyczącego chemikaliów oraz nowe zadania związane z wodą pitną, bateriami i transgranicznymi…
Blog
12 kwietnia, 2024

Nowe klasy zagrożeń CLP niebawem zostaną uwzględnione w IUCLID

Nowe klasy zagrożenia dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zostaną uwzględnione w oprogramowaniu IUCLID już od 29 kwietnia 2024 r. To są: • substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego…

Zadaj pytanie ekspertowi
  Dane

  THETA Consulting Sp. z o.o.
  ul. Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź

  email: kontakt@thetaconsulting.pl
  tel: +48 502 336 743

  Szkolenia

  • Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
  • Wyroby – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH. Baza SCIP
  • Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny – zasady wprowadzenia do obrotu, zgodność z REACH i RoHS
  • DALSZY UŻYTKOWNIK – obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE


  SPRAWDŹ TERMINY
  • ADR Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – od czego zacząć?
  • Przewóz w sztukach przesyłki materiałów ciekłych zapalnych, zagrażających środowisku oraz aerozoli w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
  • Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Kompozycje zapachowe bez tajemnic – produkty konsumenckie
  • Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
  • GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego
  • Zmiany legislacyjne dotyczące surowców zapachowych w branży kosmetycznej
  • Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
  • Oznakowanie produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
  • Notyfikacja produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
  • Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla początkujących
  • Surowce – istotne zmiany legislacyjne dla branży kosmetycznej


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku


  SPRAWDŹ TERMINY