Skip to main content

Blog

Blog
15 lipca, 2024

ECHA dodaje jedną niebezpieczną substancję chemiczną do listy kandydackiej

Nowo dodana substancja chemiczna, nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu)CAS 80-43-3, jest toksyczna dla rozrodczości i jest stosowana jako środek pomocniczy w przetwórstwie, np. jako środek zmniejszający palność. Importerzyi producenci wyrobów muszą powiadomić ECHA,…
Blog
15 lipca, 2024

ECHA CHEM zaktualizowana do najnowszych formatów IUCLID

Nowa baza danych ECHA dotycząca chemikaliów, ECHA CHEM, została dostosowana do zmian formatu IUCLID. Ta aktualizacja poprawia również widok dokumentacji i dostępna jest teraz funkcja pobierania tabel zawierających listę wszystkich…
Blog
2 lipca, 2024

Uniwersytet Łódzki zaprasza na Studia podyplomowe w trybie ONLINE

Rekrutacja trwa od 1 lipca 2024 r. do 15 sierpnia 2024 r. Studia realizowane są w formie zdalnej na odległość (ONLINE) „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” Studia przeznaczone…

Zadaj pytanie ekspertowi
  Dane

  THETA Consulting Sp. z o.o.
  ul. Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź

  email: kontakt@thetaconsulting.pl
  tel: +48 502 336 743

  Szkolenia

  • Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
  • Wyroby – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH. Baza SCIP
  • Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny – zasady wprowadzenia do obrotu, zgodność z REACH i RoHS
  • DALSZY UŻYTKOWNIK – obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE


  SPRAWDŹ TERMINY
  • ADR Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – od czego zacząć?
  • Przewóz w sztukach przesyłki materiałów ciekłych zapalnych, zagrażających środowisku oraz aerozoli w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
  • Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Kompozycje zapachowe bez tajemnic – produkty konsumenckie
  • Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
  • GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego
  • Zmiany legislacyjne dotyczące surowców zapachowych w branży kosmetycznej
  • Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
  • Oznakowanie produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
  • Notyfikacja produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
  • Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla początkujących
  • Surowce – istotne zmiany legislacyjne dla branży kosmetycznej


  SPRAWDŹ TERMINY
  • Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku


  SPRAWDŹ TERMINY