Skip to main content

Forum ds. egzekwowania prawa ECHA przygotowuje projekt mający na celu sprawdzenie, czy dostawcy niebezpiecznych mieszanin chemicznych dokonali zgłoszeń w ośrodkach zatruć.

Kontrola ma na celu dalszą ochronę zdrowia ludzkiego poprzez egzekwowanie wymogu przekazywania władzom krajowym informacji o mieszaninach niebezpiecznych przez ich dostawców. Ośrodki zatruć muszą posiadać aktualne informacje na temat mieszanin niebezpiecznych, aby mogły one w nagłych przypadkach udzielać porad obywatelom lub personelowi medycznemu.

Inspektorzy sprawdzą, czy zgłoszenie PCN zostało złożone oraz zweryfikują etykietę produktu. W stosownych przypadkach kontroli może podlegać również karta charakterystyki. Dokładny zakres kontroli zostanie określony w nadchodzących miesiącach.

Kontrole rozpoczną się w styczniu 2025 r. i potrwają sześć miesięcy. Raport z projektu zostanie opublikowany pod koniec 2025 r.

Źródło>>>