Skip to main content

28 lutego 2024 r. ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) organizuje w Helsinkach konferencję w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i obowiązujących regulacji. ECHA zachęca do dyskusji na temat pokonywania barier regulacyjnych w udostępnianiu danych, standaryzacji danych chemicznych i poruszaniu się w zmieniającym się krajobrazie sztucznej inteligencji w zakresie regulacji i bezpieczeństwa chemicznego. Innowacje, transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz spójność regulacyjna to kluczowe elementy jutrzejszego krajobrazu chemicznego. Dokładny program konferencji dostępny jest na stronach ECHA. Uczestnictwo jest możliwe również online i jest wolne od opłat.

Źródło>>>