Skip to main content

Kolejne substancje zostały dodane do listy SVHC w dniu 23 stycznia.

Lista obecnie liczy 240 substancji/grup substancji. 

Pojawienie się substancji na liście SVHC powoduje konieczność wypełnienia szeregu  obowiązków m.in. opracowania karty charakterystyki (art. 31 REACH), zgłoszenia wyrobów do ECHA (art. 7 REACH), przekazywania informacji o wyrobie w łańcuchu dostaw (Art. 33 REACH), zgłoszenia wyrobu do bazy SCIP (art. 25a Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach).

Źródło>>>

Leave a Reply