Skip to main content
Blog

Konsultacje dotyczące zmiany rozporządzenia CLP

By 4 listopada, 2022No Comments

18 października zakończyły się konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące zmiany rozporządzenia CLP w celu uwzględnienia nowych klas zagrożenia dla substancji i mieszanin o właściwościach:

• zaburzających gospodarkę hormonalną dla zdrowia ludzkiego,

• zaburzających gospodarkę hormonalną dla środowiska,

• trwałych, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksycznych,

• bardzo trwałych i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji,

• trwałych, mobilnych i toksycznych,

• bardzo trwałych i bardzo mobilnych,

Obecnie rozporządzenie delegowane przewiduje odpowiednie okresy przejściowe zarówno za substancji jak i mieszanin chemicznych.

Źródło>>>

Leave a Reply