Skip to main content
Blog

Rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glinianych celach strzeleckich

By 12 października, 2022No Comments

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) ECHA popiera propozycję ograniczenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) ang. polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) w glinianych celach strzeleckich. WWA zawarte są w spoiwach używanych do produkcji celów glinianych. Ograniczenie ma na celu zapobieżenie dalszej emisji do środowiska tych toksycznych i bardzo trwałych substancji, które gromadzą się w organizmach ludzi i zwierząt. O wielu WWA wiadomo również, że powodują raka.

Proponowane ograniczenie wprowadza limit stężenia 0,005 % wagowo dla sumy 18 wskaźnikowych WWA po rocznym okresie przejściowym z limitem stężenia 1%.

https://echa.europa.eu/pl/-/cancer-causing-pahs-in-clay-targets-need-an-eu-wide-ban

Leave a Reply