Skip to main content
Blog

Druga część IV Dorocznej Konferencji w sprawie Substancji Zaburzających Funkcjonowanie Układu Hormonalnego

By 16 sierpnia, 2022No Comments

21-22 września w Brukseli odbędzie się druga część IV Dorocznej Konferencji w sprawie Substancji Zaburzających Funkcjonowanie Układu Hormonalnego. Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Europejską-Dyrekcję Generalną ds. Środowiska we współpracy z ANSES – Francuską Agencją ds. Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. To wydarzenie jest kontynuacją pierwszej części z 12 maja w Paryżu.

Konferencja jest corocznym wydarzeniem, które gromadzi naukowców oraz interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego posiadających wiedzę ekspercką na temat substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, uczestnicy zdalni będą mogli włączać się do dyskusji podczas wydarzenia. Będzie prowadzone w języku angielskim, z tłumaczeniem na język niemiecki, hiszpański, francuski i włoski.

Na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) znajduje się link rejestracyjny dla zainteresowanych stron.

W celu uzyskania dalszych informacji można skontaktować się z zespołem organizacyjnym pod adresem e-mail: ENV-EDC@ec.europa.eu

Źródło>>>

Leave a Reply