Skip to main content
Blog

Konsultacje w sprawie zgromadzonych danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczących spożycia mięsa dziczyzny i stężenia ołowiu w mięsie dziczyzny

By 14 lipca, 2022No Comments

W styczniu 2021 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała ograniczenia dotyczące stosowania ołowiu w amunicji do strzelania na zewnątrz oraz w obciążnikach i przynętach rybackich.

Wniosek oparto na ocenach ryzyka zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska, w których stwierdzono, że zagrożenia nie były odpowiednio kontrolowane.

Proponowane ograniczenie zostało ocenione przez komitety naukowe ECHA ds. ryzyka (RAC) i analizy społeczno-ekonomicznej (SEAC), a także zostało poddane sześciomiesięcznym konsultacjom z zainteresowanymi stronami. RAC przyjął swoją opinię w sprawie proponowanego ograniczenia w czerwcu 2022 r.

RAC został poproszony o otwarcie trzymiesięcznych, ukierunkowanych konsultacji na temat rzeczywistych danych EFSA, aby zainteresowane strony mogły przedstawić dodatkowe uwagi i dowody potwierdzające.

Konsultacje rozpoczęły się 6.07.2022 i potrwają do 6.10.2022 r.

Źródło:
https://www.echa.europa.eu/web/guest/echas-executive-director-requests-to-the-committees/-/substance-rev/70704/term

 

Leave a Reply