Skip to main content
Blog

Nowe propozycje harmonizacji klasyfikacji i oznakowania

By 16 sierpnia, 2022No Comments

Otrzymano propozycje nowej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania odnośnie poniższych substancji:

eugenol; 4-allilo-2-metoksyfenol (WE 202-589-1, CAS 97-53-0);

eter 2,3-epoksypropylowo-o-tolilowy (WE 218-645-3, CAS 2210-79-9); oraz

Benzenamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem; Produkty reakcji difenyloaminy z nonenem, rozgałęzione (WE -, CAS -).

Złożono również dwa wnioski dotyczące poniższych substancji:

okt-2-ynonian metylu (WE 203-836-6, CAS 111-12-6); oraz

dinotefuran (ISO); 1-metylo-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylometylo)guanidyna (WE 605-399-0, CAS 165252-70-0).

 

Źródło>>>

Leave a Reply