Skip to main content
Blog

Ocena Europejskiej Agencji Chemikaliów: bisfenole

By 7 kwietnia, 2022No Comments

Europejska Agencja Chemikaliów i państwa członkowskie oceniły grupę 148 bisfenoli i zaleciły stosowanie ograniczeń w ponad 30 bisfenoli ze względu na ich potencjalne działanie hormonalne lub reprotoksyczne.

Bisfenole to znane, powszechnie stosowane substancje. Najczęściej są one wykorzystywane jako półprodukty w produkcji polimerów, żywic polimerowych (poliwęglany, żywice epoksydowe, utwardzacze). Znalazły również zastosowanie przy produkcji papieru, tuszy, klejów czy tekstyli. Substancje te posiadają właściwości zaburzające funkcjonowanie gospodarki hormonalnej, właściwości reprotoksyczne oraz działają szkodliwie na środowisko.

Trzy bisfenole (bisfenol A, bisfenol B i 2,2-bis(4′-hydroksyfenylo)-4-metylopentan) zostały już zidentyfikowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC). W przypadku pozostałych bisfenoli gromadzone są dodatkowe dane, dzięki którym będzie można potwierdzić ich potencjalne właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną i szkodliwy wpływ na rozrodczość.

https://echa.europa.eu/pl/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction

 

Leave a Reply