Skip to main content
Blog

Zmiana załącznika XIV rozporządzenia 2022/586/WE REACH

By 31 maja, 2022No Comments

8 kwietnia 2022 r. opublikowano rozporządzenie 2022/586/WE zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia REACH wprowadzające pięć nowych substancji:

– Tetraetyloołów CAS: 78-00-2

– Alkohol 4,4′-bis(dimetyloamino)-4″-(metyloamino)trytylowy (o zawartości ≥ 0,1 % ketonu Michlera (nr WE 202-027-5) lub zasady Michlera (nr WE 202-959-2)) CAS: 561-41-1

– Produkty reakcji 1,3,4-tiadiazolidino-2,5-ditionu, formaldehydu i 4-heptylofenolu, o łańcuchu rozgałęzionym i prostym (RP-HP) (o zawartości ≥ 0,1 % m/m 4-heptylofenolu, o łańcuchu rozgałęzionym i prostym) CAS: –

– 10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotetradekanonian 2-etyloheksylu (DOTE) CAS 15571-58-1

– Masa reakcji 10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotetradekanonianu 2-etyloheksylu oraz 10-etylo-4-[[2-[(2-etyoheksylo)oksy]-2-oksoetylo]tio]-4-oktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotetradekanonianu 2-etyloheksylu (masa reakcji DOTE i MOTE) CAS –

Zgodnie z zapisami rozporządzenia powyżej wymienionych substancji nie wolno stosować w żadnym zastosowaniu bez odpowiedniego zezwolenia od 1 maja 2025 r. Całą treść rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: >>>LINK<<<

Leave a Reply