Skip to main content
Blog

Nowa propozycja klasyfikacji i oznakowania dla Glifosatu

By 7 kwietnia, 2022No Comments

Glifosat, jest jedną z najczęściej stosowanych substancji czynnych w pestycydach służących do zapobiegania niepożądanemu wzrostowi roślin w otoczeniu upraw bądź niszczenia roślin lub części roślin.

Wniosek dotyczący zharmonizowanej klasyfikacji Glifosfatu (WE 213-997-4, CAS 1071-83-6) został przedstawiony przez Szwecję i poddany konsultacjom, które zakończyły się 22 listopada 2021 roku. W międzyczasie opublikowano nowe artykuły, istotne dla klasyfikacji tej substancji.

Odnoszą się one następujących klas zagrożeń:
– działania uczulającego na drogi oddechowe
– działania toksycznego na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia
– działania mutagennego na komórki rozrodcze
– działania rakotwórczego
– działania szkodliwego na rozrodczość
– zagrożenia dla środowiska wodnego.

Do 14 kwietnia można zgłaszać uwagi dotyczące klasyfikacji i oznakowania tej substancji.
https://echa.europa.eu/pl/hot-topics/glyphosate

Leave a Reply