Skip to main content
Blog

Propozycja zakazu substancji per- i polifluoroalkilowych w pianach gaśniczych na terenie Unii Europejskiej

By 9 marca, 2022No Comments

Europejska Agencja Chemikaliów przedstawia wniosek dotyczący ograniczenia wszystkich substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w pianach gaśniczych na terenie Unii Europejskiej. Piany gaśnicze zawierające PFAS spowodowały wiele przypadków skażenia środowiska w UE, zarówno gleby, jak i wody pitnej.

Wszystkie PFAS lub produkty ich rozkładu są bardzo trwałe i wiadomo, że niektóre z nich szkodzą zdrowiu ludzkiemu lub środowisku. Połączenie trwałości i możliwości powodowania szkód zwraca uwagę na konieczność zminimalizowania dalszego uwalniania tych substancji, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa potencjalnych nieodwracalnych szkód w przyszłości.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, ograniczenie może zmniejszyć emisje PFAS do środowiska o ponad 13 000 ton w ciągu 30 lat. Planowane są sześciomiesięczne konsultacje, które mają się rozpocząć 23 marca 2022 r. i są otwarte dla każdego, kto może przedstawić oparte na dowodach uwagi dotyczące wniosku.

ECHA zorganizuje również internetową sesję informacyjną w dniu 5 kwietnia, aby wyjaśnić proces wprowadzania ograniczeń i pomóc zainteresowanym w wzięciu udziału w konsultacjach.

Więcej informacji pod linkiem:
https://echa.europa.eu/pl/-/proposal-to-ban-forever-chemicals-in-firefighting-foams-throughout-the-eu

Leave a Reply