Skip to main content
Blog

Ocena ECHA: trichloroetylen i 1-bromopropan

By 9 marca, 2022No Comments

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała raporty z oceny stwierdzające, że obecnie nie ma potrzeby ograniczania stosowania trichloroetylenu (TCE; EC 201-167-4, CAS 79-01-6) i 1-bromopropanu (EC 203-445-0, CAS 106-94 -5) w wyrobach zgodnie z art. 69 ust. 2 rozporządzenia REACH. Trichloroetylen to rozpuszczalnik i środek odtłuszczający stosowany w różnych gałęziach przemysłu.

Wiadomo, że powoduje raka i podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Konieczność uzyskania autoryzacji znacznie ograniczyła wykorzystanie TCE. Jego roczne zużycie w UE spadło o ponad 95%, z około 50 000 ton do około 1200 ton w ciągu ostatnich 12 lat. W przypadku przemysłowego czyszczenia części metalowych całkowicie zaprzestano jego stosowania. ECHA deklaruje dalsze monitorowanie sytuacji, zwłaszcza poprzez bazy danych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach (SiA i SCIP).

Raporty dostępne pod linkiem:

https://echa.europa.eu/pl/completed-activities-on-restriction 

Leave a Reply