Skip to main content
Blog

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych

By 21 stycznia, 2021No Comments

W dniu 1 lutego 2021 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego dotąd obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

Dokument ten nakłada na dostawców prekursorów materiałów wybuchowych szereg nowych obowiązków, w tym obowiązki informacyjne, kontrolne oraz sprawozdawcze.
W rozporządzeniu znajduje się nowa lista substancji zakwalifikowanych jako prekursory materiałów wybuchowych (treść rozporządzenia wraz listą substancji, do których znajduje ono zastosowanie dostępna jest pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1148 ).

Leave a Reply