Skip to main content
Blog

Rozporządzenie PE i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

By 12 lutego, 2020No Comments

W dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/171 z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie rozszerza listę substancji podlegających procedurze udzielenie zezwoleń o 11 nowych substancji m.in.: nadboran sodu, fosforan triksylilu, ftalan diheksylu.

W rozporządzeniu określono terminy, do kiedy należy składać wnioski o udzielenie zezwoleń oraz datę ostateczną, od której zabronione jest wprowadzanie do obrotu i stosowanie tych substancji, chyba że zostało udzielone zezwolenie.

Źródło>>>

Leave a Reply