Skip to main content
Blog

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

By 23 stycznia, 2020No Comments

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

10 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia czyli tzw. pierwsza poprawka do załącznika VIII CLP. Rozporządzenie oficjalnie przesuwa termin implementacji wymagań zawartych w załączniku VIII CLP, w odniesieniu do mieszanin konsumenckich, na 1 stycznia 2021 oraz jednoznacznie wprowadza pewne zmiany w samej treści załącznika VIII. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie>>>

Leave a Reply