Skip to main content
FAQ

Jakie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy powinny być podane w sekcji 8 karty charakterystyki produktu wysyłanego poza granice Polski?

By 18 listopada, 2019No Comments

Zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE w odniesieniu do substancji lub każdej substancji w mieszaninie podaje się, jeżeli są dostępne, krajowe dopuszczalne wartości aktualnie stosowane w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest karta charakterystyki, wraz z podstawą prawną dla każdej z nich. Zamieszcza się również informacje na temat obecnie zalecanych procedur monitorowania przynajmniej w odniesieniu do najistotniejszych substancji.

Leave a Reply