Skip to main content
Blog

Czy dla wyrobów medycznych należy opracować kartę charakterystyki?

By 22 lipca, 2019No Comments

Zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) nie ma obowiązku posiadać karty charakterystyki m.in. dla:
wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub stosowane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim, w zakresie, w jakim środki wspólnotowe ustalają przepisy w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, które zapewniają ten sam poziom informacji i ochrony co wspomniane powyżej przepisy.

Dla pozostałych wyroby medyczne będącymi substancjami lub mieszaninami, istnieje obowiązek opracowania kart charakterystyki. Czyli wszystkie produkty do dezynfekcji, czyszczenia albo pielęgnacji innych wyrobów medycznych, wymagają sporządzenia karty charakterystyki rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH) oraz właściwego oznakowania zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP).

Zespół THETA

Leave a Reply