Skip to main content
Blog

Załącznik VIII do CLP

By 2 kwietnia, 2019No Comments

Załącznik VIII do CLP wprowadza zharmonizowany system zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych w całej Unii Europejskiej oraz numer UFI.

Nowy sposób zgłoszeń będzie dotyczyć poszczególnych grup w następujących etapach:

  1. od dnia 1 stycznia 2020 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny
    do stosowania przez konsumentów
  2. od dnia 1 stycznia 2021 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny
    do zastosowania profesjonalnego
  3. od dnia 1 stycznia 2024 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny
    do zastosowania przemysłowego

Mieszaniny zgłoszone do 31.12.2019 r. na obecnych zasadach nie będą musiały być aktualizowane do końca 2024 r., a także nie będą musiały być zaopatrzone w UFI, o ile w międzyczasie nie zostaną w nich wprowadzone modyfikacje wymuszające dokonanie aktualizacji zgłoszenia. W tej sytuacji bezwzględnie wymagane będzie zgłoszenie na nowych zasadach oraz nadanie mieszaninie numeru UFI.

Numer UFI, czyli niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej, został ustanowiony ze względu na częste problemy ośrodków toksykologicznych oraz innych jednostek wyznaczonych z identyfikacją produktów na podstawie złożonych nazw handlowych. UFI to niepowtarzalny kod, który producenci będą mogli samodzielnie i bezpłatnie wygenerować dla swoich produktów, a następnie tak uzyskany identyfikator będą musieli umieścić na etykiecie. Numer UFI będzie stanowił powiązanie produktu ze zgłoszeniem w zharmonizowanym systemie zgłoszeń.

Mimo iż nowe zasady zgłoszeń zaczną obowiązywać już za 9 miesięcy, to wciąż nie ma ostatecznej wersji portalu zgłoszeniowego. Dostępny jest już natomiast generator UFI, dzięki któremu w bardzo łatwy sposób można stworzyć wyjątkowy identyfikator dla swojej mieszaniny.

Generator UFI dostępny jest pod linkiem: https://ufi.echa.europa.eu/

Podręcznik użytkownika dostępny jest pod adresem:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_user_guide_pl.pdf/15ca6f94-d777-4e1a-fad8-b5eb258956e8

 

Leave a Reply