Skip to main content
FAQ

W jakim języku powinna być przygotowana karta charakterystyki?

By 28 czerwca, 2018No Comments

Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Leave a Reply