Skip to main content
FAQ

Dla jakich produktów nie ma obowiązku sporządzania karty charakterystyki?

By 28 czerwca, 2018No Comments
 • substancji i mieszanin stanowiących źródła promieniotwórcze;
 • odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach;
 • substancji i mieszanin w postaci gotowych produktów przeznaczonych dla końcowego użytkownika, będących:

  – produktami leczniczymi
  – kosmetykami
  – środkami spożywczymi
  – paszami
  – inwazyjnymi wyrobami medycznymi

 • substancji i mieszanin przywożonych na terytorium RP, gdy ich ilość i rodzaj wskazują na przeznaczenie wyłącznie do celów osobistych.

Leave a Reply