Skip to main content
Blog

UWAGA: zmiana 18 ATP do rozporządzenia CLP. Bądź na bieżąco!

By 31 maja, 2022No Comments

3 maja 2022 r. opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin czyli tzw. 18 ATP.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 23 listopada 2023 r., ale na zasadzie dobrowolności przedsiębiorcy mogą stosować nowe klasyfikacje zharmonizowane już od 23 maja 2022 r. Całą treść rozporządzenia znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

Źródło>>>

Leave a Reply