Skip to main content
Blog

Szkolenie ONLINE: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych

By 5 sierpnia, 2020No Comments

Zapraszamy na szkolenie  osoby wprowadzające do obrotu mieszaniny niebezpieczne, które zobowiązane będą dokonywać zgłoszeń do Krajowych Centrów Toksykologicznych oraz umieszczać na etykietach swoich produktów numer UFI.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami rozporządzenia CLP dotyczącymi funkcjonowania krajowych Centrów Toksykologicznych, zgłaszania mieszanin niebezpiecznych i właściwego oznakowania produktów podlegających zgłoszeniu.

https://www.youtube.com/watch?v=HtAFbsuK7F4&feature=emb_title

 

Termin: 24.08. 2020 r. 

W programie:

1. Krajowe centra toksykologiczne i numer alarmowy zgodnie z rozporządzeniem CLP.
2. Ogólne wymagania dotyczące zgłaszania mieszanin niebezpiecznych do krajowych centrów toksykologicznych.
3. Kod UFI
a) wymagania, terminy, generowanie UFI dla swoich produktów
b) UFI i etykiety dla produktów wprowadzanych na rynki różnych krajów UE
c) UFI a podwykonawcy i marki własne.
4. Zgłaszanie mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII CLP – procedura, terminy, koszty, poufność informacji i aspekty bezpieczeństwa, zgłaszanie mieszanin w różnych krajach EU.
5. Wymagane dane i źródła danych niezbędnych do zgłoszenie informacji o mieszaninie niebezpiecznej.
6. Kwestia mieszaniny w mieszaninie.
7. Zmiany w formacjach a kody UFI.
8. Aktualizacja zgłoszenia.

Poznaj szczegóły>>>

 

Leave a Reply