Skip to main content
Blog

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

By 23 października, 2019No Comments

Każdego roku w październiku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy we wszystkich państwach UE obchodzą Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Tegorocznym tematem przewodnim, wyznaczonym przez kampanię informacyjną realizowaną w latach 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, jest zarządzanie substancjami chemicznymi w miejscu pracy.

Szacuje się, że ok. 30 000 substancji chemicznych i ich mieszanin jest w ciągłym użytku w państwach UE.

Jak wynika z badania ESENER-2 EU-OSHA (https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view), czynniki te występują w wielu miejscach pracy. Ponad 38% przedsiębiorstw w UE zgłasza, że ich pracownicy przez większość czasu pracy są narażeni na substancje chemiczne lub biologiczne w postaci płynów, oparów czy też pyłu.

W Polsce w prawie 28% przedsiębiorstw 3,1 mln pracowników ma każdego dnia styczność z substancjami niebezpiecznymi (EUROFOUND, 2015).

Zarówno krótko- jak i długoterminowe narażenie na substancje chemiczne, a także nagromadzenie ich w organizmie mogą być szkodliwe dla człowieka. Skutkiem narażenia mogą być zarówno podrażnienia skóry i błon śluzowych, jak też alergie i poważne choroby układu oddechowego.

Najpoważniejszymi konsekwencjami są choroby nowotworowe, takie jak np. nowotwór płuca, międzybłoniak opłucnej, czy też nowotwór układu krwiotwórczego.

Właściwa strategia prewencji w odniesieniu do substancji niebezpiecznych powinna obejmować:
• Przestrzeganie wartości dopuszczalnych stężeń na stanowiskach pracy
• Ograniczanie stosowania rakotwórczych/mutagennych/reprotoksycznych substancji w miejscu pracy
• Zastępowanie niebezpiecznych chemikaliów takimi, które nie są niebezpieczne lub są mniej niebezpieczne dla zdrowia pracownika
• Stosowanie systemu zamkniętego lub wentylacji na celu ograniczenie narażenia pracowników
• Wprowadzanie środków organizacyjnych, np. skrócenie czasu pracy
w narażeniu na substancje chemiczne
• Prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej.

 

Odwiedź strony kampanii:

http://chemia.ciop.pl 
https://healthy-workplaces.eu/pl/inside-eu-osha/press-room/eu-osha-looks-forward-successful-european-week-safety-and-health-work-2018 

Dowiedz się więcej nt. substancji niebezpiecznych w miejscu pracy:

Baza CHEMPYŁ
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P13800141641345795944292

BAZA BIOINFO
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P2560015941405059653443 

 

Leave a Reply