6 października odbyła się konferencja Safer Chemicals. Prezentacje i nagrania są już dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

https://echa.europa.eu/pl/-/safer-chemicals-conference