Skip to main content
Blog

Podsumowanie listopadowego posiedzenia Forum Egzekwowania Przepisów

By 29 listopada, 2021No Comments

Forum zgodziło się na przeprowadzenie projektu pilotażowego dotyczącego kontroli wprowadzania do obrotu i stosowania dichlorometanu (DCM) w środkach do usuwania farb i N-metylopirolidonu (NMP) w miejscach pracy. Podczas gdy wiele ograniczeń REACH koncentruje się na wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu w wyrobach, te dwa ograniczenia określają ścisłe warunki, na jakich te dwie niebezpieczne substancje muszą być stosowane w miejscach pracy. Inspektorzy będą sprawdzać, czy warunki te są spełnione i mogą współpracować w tych kontrolach z inspektorami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Harmonogram projektu nie został jeszcze potwierdzony.

Forum rozpoczęło również przygotowania do dwóch projektów, których kontrole rozpoczną się w 2022 i 2023 roku. Rozpoczęły się prace nad projektem dotyczącym klasyfikacji mieszanin, który koncentruje się na stosowaniu zasad pomostowych w klasyfikacji detergentów i środków czyszczących.

Kontrolew ramach tego projektu pilotażowego mogą rozpocząć się już w drugiej połowie 2022 r.

Rozpoczęto przygotowania do ogólnounijnego projektu egzekwowania przepisów w 2023 r. (REF-11), który będzie dotyczył jakości informacji w kartach charakterystyki.

Forum przyjęło również sprawozdanie dotyczące projektu REF-8, który koncentruje się na egzekwowaniu obowiązków wynikających z CLP, REACH i BPR związanych ze sprzedażą online substancji, mieszanini wyrobów. Zostanie on opublikowany w grudniu br.

Leave a Reply