Skip to main content

Termin: 25 październik 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców – półproduktów – komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki.
2. Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki.
3. W jakich przypadkach zgłaszamy mieszaniny do systemu PCN.
4. Kiedy należy dokonać aktualizacji karty.
5. Istotne zmiany w kartach charakterystyki substancji i mieszanin po 1 stycznia 2021 r.
6. Okresy przejściowe dla kart charakterystyki.
7. Karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego.
8. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2020/878/UE.
9. Dyskusja i konsultacje – wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Zapisu można dokonać poprzez stronę e-akademii>>> TUTAJ

 baner e akademia

Leave a Reply