Skip to main content
Blog

Nowe wytyczne ograniczają testowanie na zwierzętach i chronią przed alergiami powodowanymi przez chemikalia

By 25 października, 2021No Comments

Od 2017 r. REACH wymaga od podmiotów rejestrujących substancje stosowania metod in vitro w celu dostarczenia danych dotyczących działania uczulającego na skórę. Według informacji Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) na rynku Unii Europejskiej znajduje się ponad 14 000 substancji z oznakami działania uczulającego na skórę. Wiele z nich podlega już ograniczeniom REACH.

Wytyczna OECD 497 wskazuje jak wiarygodnie łączyć dane dotyczące właściwości uczulających na skórę z badań przeprowadzonych bez udziału zwierząt. Pomaga ona ograniczać przeprowadzanie badań na zwierzętach przy jednoczesnej ochronie ludzi przed alergiami powodowanymi przez chemikalia.

ECHA opublikowała porady dotyczące korzystania z wytycznej OECD 497 i postępów w stosowaniu metod bez udziału zwierząt. Jest to pierwsza taka wskazówka opisująca jak używać narzędzi in silico takich jak symulacje komputerowe QSAR do oceny uczulenia skóry.

Poniżej link do poradnika Europejskiej Agencji Chemikaliów:
https://echa.europa.eu/documents/10162/1128894/oecd_test_guidelines_skin_sensitisation_en.pdf/40baa98d-fc4b-4bae-a26a-49f2b0d0cf63?t=1633687729588

Źródło>>>

https://echa.europa.eu/pl/-/new-guideline-reduces-animal-testing-and-protects-from-allergies-caused-by-chemicals

Leave a Reply