Skip to main content

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI)

Termin: 22.04.2020 r.

Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców – półproduktów – komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki.
2. Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki.
3. W jakich przypadkach zgłaszamy produkty chemiczne do Inspektora do spraw Substancji.
4. Nowy zharmonizowany format zgłoszeń:
    a) okresy przejściowe;
    b) różnice względem ELDIOM;
    c) UFI (Unique Formula Identifier) – nowy element oznakowania produktu.
5. Kiedy należy dokonać aktualizacji karty.
6. Karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego.
7. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2015/830/UE.
8. Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki.

 >>>Sprawdź szczegóły dot. szkolenia<<<

 

Osoby kontaktowe:
Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl

baner e akademia THETA www

Leave a Reply