Skip to main content
Blog

JĘZYK KARTY CHARAKTERYSTYKI

By 22 kwietnia, 2018No Comments

Znacząca ilość dokumentów dotyczących produktów chemicznych wydawana jest w języku angielskim – pozwala to dostawcom na posługiwanie się jednym zestawem informacji, niezależnie od kraju, na którego rynek wprowadzają swój asortyment. Tak przynajmniej chcieliby dystrybutorzy, ograniczyłoby to bowiem koszty związane z tłumaczeniem i dostosowaniem dokumentacji.

Podejście takie jest jednak niezgodne z przepisami, które wyraźnie wskazują w jakim języku powinna zostać dostarczona dokumentacja dołączona do produktu chemicznego.

Najbardziej podstawowym dokumentem, obligatoryjnym dla każdego, stwarzającego zagrożenie produktu chemicznego, jest karta charakterystyki – wymagana na podstawie artykułu 31 rozporządzenia REACH. Ustęp 5 tego artykułu wskazuje, że karta charakterystyki powinna zostać dostarczona w języku urzędowym kraju członkowskiego, na terytorium którego dany produkt chemiczny jest wprowadzany do obrotu. W tej sytuacji dostarczenie dokumentu jedynie w języku angielskim (czy jakimkolwiek innym niż język urzędowy kraju docelowego) jest w wielu przypadkach niezgodne z przepisami. Jest to zapis doskonale zrozumiały, biorąc pod uwagę rolę jaką pełni karta charakterystyki w obrocie produktem chemicznym. Dokument ten ma dostarczyć informacji o stwarzanych zagrożeniach – musi być więc zrozumiały dla osób, które zaangażowane są w prace z nim związane (pracowników produkcji, magazynierów, czy personelu związanego z transportem).

Dostawca substancji lub mieszaniny powinien więc w każdym przypadku sporządzić kartę charakterystyki w języku kraju, na terytorium którego będzie wprowadzał swój produkt. Dokonanie bezpośredniego tłumaczenia, nawet za pośrednictwem biura tłumaczy przysięgłych, może okazać się jednak niewystarczające. Każdy kraj członkowski poza rozporządzeniami unijnymi posiada również swoją specyficzną legislację. Rozporządzenie 2015/830/UE wskazuje chociażby, że sekcja 8 karty charakterystyki powinna zawierać informacje o krajowych wartościach najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Nie jest to informacja, którą można przetłumaczyć – wynika ona z konkretnych przepisów, bez których znajomości nie można spełnić wymagań tej sekcji. Karta charakterystyki jest również dość hermetycznym dokumentem pod względem budowy czy językowego brzmienia konkretnych zwrotów, sekcje i podsekcje muszą mieć w każdym języku określoną formę – to również może powodować kłopoty z poprawnością budowy i zgodności z przepisami końcowego dokumentu.

Ponadto osoba przystępująca do tłumaczenia dokumentacji, poza zdolnościami językowymi, powinna mieć więc również świadomość obowiązujących przepisów. Dopiero połączenie tych umiejętności pozwala mieć pewność, że tłumaczenie i dostosowanie dokumentu będzie prawidłowe.

Zespół THETA

 

Leave a Reply