Skip to main content
FAQ

Czy dostawca substancji chemicznej ma obowiązek dostarczenia CoA – certyfikatu analizy? Jeśli tak, to czy jest jakaś podstawa prawna, która obliguje go do dostarczenia w/w dokumentu?

By 22 kwietnia, 2018No Comments

Nie ma takiego obowiązku.

Leave a Reply