Dla kosmetyków w formie gotowej nie ma obowiązku przygotowania karty charakterystyki.

W przypadku problemów i pytań służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą.