Komisja Europejska przyjęła ograniczenie stosowania ołowiu w myśliwskiej amunicji na terenach podmokłych lub wokół nich. Pomoże to chronić środowisko, znacznie zmniejszając zanieczyszczenie ołowiem, jednocześnie zapobiegając możliwej do uniknięcia śmierci w wyniku zatrucia ołowiem około 1 miliona ptaków wodnych rocznie.

Na wniosek Komisji ECHA przygotowała propozycję dalszego ograniczenia ołowiu w myśliwskiej amunicji, kulach oraz w sprzęcie wędkarskim.