Zgodnie z REACH kartę charakterystyki udostępniamy dalszemu użytkownikowi lub dystrybutorowi. Konsument nie jest dalszym użytkownikiem ani dystrybutorem.

W przypadku problemów i pytań służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą.