• substancji i mieszanin stanowiących źródła promieniotwórcze;
 • odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach;
 • substancji i mieszanin w postaci gotowych produktów przeznaczonych dla końcowego użytkownika, będących:

  - produktami leczniczymi
  - kosmetykami
  - środkami spożywczymi
  - paszami
  - inwazyjnymi wyrobami medycznymi

 • substancji i mieszanin przywożonych na terytorium RP, gdy ich ilość i rodzaj wskazują na przeznaczenie wyłącznie do celów osobistych.

W przypadku problemów i pytań służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą.