Jeśli klient jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność zawodową to sklep ma obowiązek przekazać mu kartę charakterystyki lub informacje zgodnie z art. 32 REACH. Jeśli klient jest konsumentem to wystarczającą dla niego informacją powinna być etykieta.

W przypadku problemów i pytań służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą.