Dla surowców kosmetycznych wymagane jest przygotowanie karty charakterystyki lub informacji zgodnie z art. 32 REACH (w zależności od klasyfikacji produktu).

W przypadku problemów i pytań służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą.