Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Karta charakterystyki jest przeznaczona dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

W przypadku problemów i pytań służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą.