ECHA przedstawiła zamiar ograniczenia wprowadzania do obrotu lub stosowania 2,4-dinitrotoluenu (EC 204-450-0, CAS 121-14-2) jako substancji w wyrobach przeznaczonych do powszechnej sprzedaży lub dla pracowników zawodowych w stężeniach powyżej 0,1%. Propozycja ograniczenia spodziewana jest 16 lipca 2021 r.