Od 1 marca 2021 r. manualne kontrole kompletności dokumentacji wykonywane przez pracowników ECHA zostały rozszerzone o raporty bezpieczeństwa chemicznego. Kontrole mają zapewnić, że raporty bezpieczeństwa chemicznego zawierają wszystkie elementy wymagane na mocy rozporządzenia REACH.

Rozszerzona kontrola kompletności będzie dotyczyła zarówno nowych rejestracji, jak i aktualizacji. Rejestrujący powinni zatem przygotować się na zmiany, ponieważ rejestracje złożone przed 1 marca mogą już nie przechodzić weryfikacji kompletności.
Początkowo rozpoczęcie kontroli kompletności raportów bezpieczeństwa chemicznego było zaplanowane na kwiecień 2020 r.