Do rejestru intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji dołączył piperonal (CAS: 120-57-0) często stosowany jako składnik kompozycji zapachowych.


Substancja nie posiada w chwili obecnej zharmonizowanej klasyfikacji. Najczęściej jest traktowana jako działająca uczulająco na skórę. W proponowanej zharmonizowanej klasyfikacji piperonalu ma pojawić się działanie uczulające na skórę oraz szkodliwe działanie na rozrodczość.

Inicjatorem intencji jest Irlandia. Termin przekazania dossier do ECHA został wyznaczony na 31 grudnia 2022 r.

Źródło>>>