Ograniczenie zaczęło obowiązywać 3 lutego 2021 r. i ma na celu ograniczenie emisji etoksylatów nonyfenolu (NPE) do naszego środowiska. Podczas prania odzieży i innych artykułów włókienniczych zawierających te związki chemiczne ich pozostałości są uwalniane do środowiska poprzez ścieki. NPE są toksyczne dla zwierząt i roślin żyjących w wodach powierzchniowych.


Ograniczenie zapobiegnie uwalnianiu 15 ton NPE każdego roku do wód powierzchniowych i zmniejszy presję na różnorodność biologiczną.