8 lipca 2021 r. powiększyła się Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC), oczekujących na pozwolenie. Wśród nowych substancji pojawiły się m. in. glutaral (CAS 111-30-8)

1,4-dioksan (CAS 123-91-1)
bisfenol B (CAS 77-40-7)

Źródło>>>