N-(hydroksymetylo)akrylamid został dodany do listy kandydackiej, ponieważ może powodować raka lub wady genetyczne. Stosowany jest głównie w polimerach oraz przy produkcji innych chemikaliów, tekstyliów, skór czy futer.

https://echa.europa.eu/pl/-/one-hazardous-chemical-added-to-the-candidate-list


Lista kandydacka:
https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table