Skip to main content

Forum ds. egzekwowania prawa ECHA zgodziło się na nowy ogólnounijny projekt mający na celu sprawdzenie, czy mieszaniny klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie są prawidłowo sklasyfikowane, oznakowane i zapakowane, aby chronić konsumentów i dzieci przed zagrożeniami chemicznymi.

Celem kontroli w nowym projekcie REF-14 jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez egzekwowanie obowiązku klasyfikacji i oznakowania mieszanin niebezpiecznych. Kontrolom zostaną poddane produkty konsumenckie powszechnie dostępne na rynku, o których wiadomo, że zawierają mieszaniny niebezpieczne – np. produkty nikotynowe z substancjami toksycznymi czy odświeżacze powietrza zawierające substancje uczulające lub drażniące. Inspektorzy sprawdzą, czy dostawcy tych produktów wypełniają swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP, w tym dotyczące klasyfikacji i oznakowania, a także wymogów dotyczących opakowania i zamknięcia zabezpieczającego przed dziećmi. Sprawdzą także zgłoszenia do ośrodków zatruć (system PCN) i karty charakterystyki produktów. Projekt REF-14 zostanie przygotowany w 2025 r., a kontrole spodziewane są w 2026 r.

Źródło>>>