Skip to main content

ECHA opublikowała raport roczny, który przedstawia główne osiągnięcia w 2023 r., w tym prace w ramach unijnego prawodawstwa dotyczącego chemikaliów oraz nowe zadania związane z wodą pitną, bateriami i transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Raport zawiera także informacje o zarządzaniu, systemach kontroli wewnętrznej oraz kluczowych wskaźnikach.

Raport>>>