Skip to main content

Do rejestru intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji dołączył galaxolid (HCBB) (numer indeksowy: 603-212-00-7) często stosowany jako składnik kompozycji zapachowych. Obecna zharmonizowana klasyfikacja substancji to:

Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1. Francja proponuje rozszerzyć tę klasyfikację o dodatkowe działanie reprotoksyczne oraz zaburzanie funkcjonowania układu hormonalnego w odniesieniu do zdrowia ludzi

Przewidywany termin na przedłożenie dossier: 28 lutego 2024 r.

Źródło>>>