Skip to main content
Blog

Nowe obszary badań w zakresie regulacji niebezpiecznych chemikaliów

By 15 listopada, 2023No Comments

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała nowy raport „Kluczowe obszary wyzwań regulacyjnych 2023”, identyfikujący dziedziny, w których potrzebne są badania w celu ochrony ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi chemikaliami. Zwrócono również uwagę na to, że potrzebne są nowe metody, które pomogą odejść od testów na zwierzętach.

Obszarami priorytetowymi są:

– Identyfikacja zagrożeń dla krytycznych skutków biologicznych, dla których obecnie brakuje specyficznych i czułych metod testowych: tj. neurotoksyczność rozwojowa i dla dorosłych, immunotoksyczność i zaburzenia endokrynologiczne;

– Zanieczyszczenie chemiczne w środowisku naturalnym (bioakumulacja, wpływ na bioróżnorodność, ocena narażenia);

– Odejście od badań na zwierzętach (zgodnie z rozporządzeniem REACH, odejście od badań na rybach, mechanistyczne wsparcie badań toksykologicznych, np. rakotwórczość);

– Nowe informacje na temat chemikaliów (polimery, nanomateriały, metody analityczne wspierające egzekwowanie przepisów).

Źródło>>>

Leave a Reply